14 de juliol del 2017

Las compraventas de viviendas crecerán un 15% en 2017, hasta las 465.000

Les compravendes d'habitatges creixeran a un ritme del 15% interanual a Espanya durant aquest any i superaran les 465.500 unitats venudes, segons es desprèn del quart informe sobre el ‘Mercat residencial a Espanya’, elaborat per la plataforma de recerca i anàlisi del mercat immobiliari de Servihabitat.

Els responsables de la companyia consideren que aquest any tots els indicadors mostren un creixement sostingut i consolidat del sector, encara que els ritmes seran diferents. En concret, segons l'estudi, Espanya està vivint un procés de normalització del mercat i un increment de la pressió de la demanda, que impulsa els preus a l'alça i que no es produeix de forma similar en tot el territori espanyol.

Els principals motius que han impulsat a l'alça la demanda són l'estabilitat laboral i el conseqüent augment dels ingressos en les llars, l'increment de la concessió de crèdit hipotecari i de la demanda per inversió, que suposa el 20% en l'habitatge habitual i el 22% en la vacacional, i el creixement de l'oferta i la demanda d'obra nova.

D'altra banda, de l'informe es desprèn que el valor de les compravendes augmentarà un 4,1% en el que va d'any, encara que no ho farà de forma igualada en tots els territoris d'Espanya. En 2017, en valors absoluts, les comunitats que més creixeran seran Illes Balears, País Basc i Madrid.

Segons l'estudi, Andalusia (+14,7%), Catalunya (+17,1%) i Madrid (+19,5%) estan veient incrementar el nombre de transaccions, malgrat que Extremadura (+27,1%), Cantàbria (+26,7%) i Aragó (+22,5%) són les que més creixen respecte a 2016.

L'informe també destaca que en el que va d'any, el temps mitjà que es triga a vendre un habitatge habitual aconsegueix gairebé els set mesos i en el cas de la vacacional, supera “lleugerament” els nou mesos.

No obstant això, els habitatges de segona mà són “les que tiren del sector”, ja que protagonitzen més del 70% de les operacions tant en el cas de l'habitatge habitual com en el de la vacacional. El perfil del comprador de l'habitatge habitual té entre 36 i 45 anys, mentre que el de la vacacional està comprèn entre els 46 i els 55 anys.

Segons les estimacions de Servihabitat, 2017 acabarà amb un total de 48.500 habitatges acabats, un 20,2% més que en el mateix període de l'any anterior. Els projectes de visats, per la seva banda, acabaran amb gairebé 116.000 unitats, la qual cosa suposa un avanç del 25,9%.

Servihabitat considera que la reactivació de l'activitat promotora s'està produint de forma “moderada”, encara que té més presència a Madrid, Barcelona i en altres grans capitals d'Espanya.

Respecte a l'estoc d'habitatge residencial, l'estudi confirma que aquest segueix “drenant-se” i que descendirà un 17,8% al tancament de l'any, fins a situar-se en les 324.000 habitatges. Madrid, Balears i Catalunya són les regions d'Espanya en les quals hi ha major existència d'estoc tècnic, la qual cosa suposa un volum d'estoc disponible enfront del volum de població.

En l'actualitat, a Espanya existeixen de mitjana gairebé 70 habitatges en estoc per cada 10.000 habitants. No obstant això, zones com Castella-la Manxa, La Rioja i la Comunitat Valenciana superen de forma “àmplia aquesta mitjana”.

Creixements de més de dos dígits en el lloguer

El responsable de la companyia ha destacat que el mercat del lloguer està funcionant “ben” i ha assenyalat que preveu que creixi entre el 4,5% i el 5% en el primer trimestre, encara que pot ser que en algunes zones superi més de dos dígits. D'altra banda, considera que en els següents sis mesos, continuarà incrementant-se entre un 2,5% i un 5%.

El mercat del lloguer està pujant “moltíssim” i de forma “sòlida” a Barcelona i Madrid i forma apreciable en totes les poblacions de més de 300.000 habitants. No obstant això, fora d'això, “hi ha zones on el creixement està més pla” o “més fort en el cas de les zones de tipus vacacional”.

En 2017, el lloguer d'un habitatge d'entre 80 i 90 metres quadrats s'ha situat en els 600 euros, encara que a Balears, Madrid i País Basc se supera la mitjana.

A Espanya, l'oferta mitjana de lloguer és de 2,5 habitatges cada 1.000 habitants i de 5,8 per cada 1.000 llars. En general, destaquen la Comunitat Valenciana i Andalusia, amb una oferta de 20.000 habitatges o més.

Cabanillas creu que el mercat del lloguer està canviant l'estructura econòmica, social i familiar a Espanya. De fet, la població més jove “ja solament es planteja com a solució vital estar de lloguer”.

No obstant això, Cabanillas considera que en aquest mercat no va a haver-hi una bombolla, ja que creu que “solament es donaria si es fessin enormes inversions pensades a llogar” i perquè és un mercat “molt reactiu” a la demanda.

Font: www.fotocasa.es