14 de juliol del 2017

La Generalitat reforça la compra de pisos barats

El Govern té previst acabar aquest any superant el miler de pisos comprats mitjançant el sistema de tempteig i retracte, una figura inclosa en el decret llei del 2015 que està permetent a la Generalitat anar ampliant el parc públic d’habitatge accedint a la compra preferent, sobretot a grans propietaris de pisos, a un preu assequible. La mitjana de tempteig és de menys de 50.000 euros, un cost molt inferior al de construcció i mercat i els diners per fer aquestes operacions provenen de la recaptació de l’impost que l’administració autonòmica aplica als pisos buits.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va explicar les previsions del Govern per a aquest any durant una compareixença al Parlament. Va detallar que durant l’any 2017 el pressupost de la Generalitat per a l’exercici del dret de tempteig i retracte és de 31 milions d’euros, una xifra molt superior a la del 2016, que va ser només de 13,8 milions. “Tots els habitatges adquirits mitjançant aquesta procediment –va assenyalar Meritxell Borràs– s’han destinat a lloguer social”.

Des de l’entrada en vigor del decret llei, la Generalitat ha exercit aquest dret en més de 900 casos: 636 pisos ja han estat comprats, 84 estan pendents de formalitzar la compravenda per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 242 han estat adquirits pels ajuntaments en zones amb demanda acreditada i 26 per entitats socials.

La consellera va assegurar que “avui podem dir que qualsevol ciutadà que tingui una emergència habitacional pot trobar resposta en l’Agència de l’Habitatge”. La titular de Governació va explicar, en aquest sentit, que el 2016 la Generalitat va aconseguir evitar, mitjançant diverses fórmules, directament o indirectament, 4.480 desnonaments, una mitjana superior als deu diaris.

La Generalitat gestiona actualment més de 27.000 habitatges amb un lloguer social de 175 euros de mitjana, encara que admet que el parc de pisos socials existent encara és insuficient sens dubte. Una de les vies més utilitzades últimament és la dels acords subscrits amb entitats financeres per a la cessió de 4.100 pisos per a lloguer social i l’inici de noves promocions de lloguer públic per part de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Font: www.lavanguardia.com