12 de setembre del 2017

Els autÚnoms esperen al 2018 per gaudir els avantatges fiscals

La nova llei del treball autònom, que a la fi d'aquest mes de setembre quedarà aprovada definitivament en les Corts, introdueix una sèrie de millores en les cotitzacions socials d'aquest col·lectiu, en les bonificacions per a la contractació i en les despeses deduïbles en l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) que no entraran en vigor fins a gener del 2018. El que vol dir que els autònoms hauran d'esperar fins a la declaració d'impostos que presentin en el 2019 per notar els avantatges fiscals. Entre les novetats es troba el desgravament fiscal de les despeses en l'habitatge dedicat a l'activitat laboral i dels de manutenció per raons de treball, així com les bonificacions durant un any de la tarifa plana.

Els més de 3,2 milions d'autònoms que hi ha a Espanya porten temps reivindicant una major flexibilitat de les condicions cara al fisc i la Seguretat Social. Les fluctuacions de la seva activitat i la variabilitat dels seus ingressos necessitaven d'una millor regulació de la singularitat en les cotitzacions socials i la liquidació d'impostos. Una proposició de Ciutadans va aportar solucions a aquest col·lectiu. El text es tramita ara en el Senat, però no s'esperen grans canvis.

Cara a la jubilació es milloren les condicions per seguir treballant més enllà de l'edat legal prevista per al retir. Els autònoms en edat de jubilació que no tinguin emprats al seu càrrec i segueixin treballant, cobraran el 50% de la pensió. Si té a algun assalariat contractat percebran el 100% de la pensió encara que segueixi treballant. Així mateix, es permet a l'autònom donar-se d'alta i de baixa tres vegades a l'any perquè pagui solament pels dies treballats, la qual cosa obre la via als autònoms a temps parcial. A més, es retornarà l'excés de cotització en els treballadors amb pluriactividad sense que hagin de solicitarlo.al acabar el segon trimestre d'aquest any havia registrats 3.270.618 autònoms, dels quals gairebé 2 milions eren persones físiques. Però una gran majoria, el 86,4%, cotitza per les bases mínimes. Aquest percentatge supera el 90% quan l'edat és inferior als 40 anys. També entre els estrangers (97,3%) i entre els quals porten menys de cinc anys d'alta. A partir dels 55 anys d'edat, el 29,2 % cotitza per una base superior a la mínima en acostar-se a l'edat de jubilació. La nova llei permet a aquests professionals canviar fins a quatre vegades a l'any les bases de cotització en funció dels ingressos i despeses.

TARIFA PLANA

El Govern i les associacions professionals consideren que la tarifa plana és la palanca per a la segona oportunitat. Ara s'amplia de 6 a 12 mesos el termini per aplicar-se la quota reduïda de 50 euros. Per a les altes que no siguin la primera vegada, baixa de 5 a 2 anys el temps d'haver estat de baixa en l'activitat per tenir dret a la bonificació. Si l'autònom ja va cobrar la bonificació en un període anterior, el termini d'inactivitat prèvia puja a 3 anys.

La nova norma estableix una tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a les dones que tornin al treball després de baixa per maternitat si cotitzen per la base mínima. En cas d'una cotització superior podrà aplicar-se durant el mateix període una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes.

Per facilitar la conciliació de la vida professional i familiar es regulen algunes bonificacions del 100% de la quota per un any (amb altres requisits en el càlcul) per a la cura de menors de 12 anys, d'un familiar fins a segon grau depenent i d'un familiar amb el mateix grau de parentiu que tingui paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual.

També hi haurà bonificacions per a víctimes de terrorisme i masclisme.

DESPESES DEDUÏBLES

La nova llei aclareix quines despeses de l'habitatge que consti com a seu del negoci seran deduïbles: amortitzacions, IBI o comunitat de propietaris, etcètera. Els de manutenció es podran deduir si es produeixen en establiments de restauració i hostaleria i s'abonen per un mitjà electrònic de pagament. L'import deduïble tindrà el mateix límit que per al treballador per compte d'altri en l'IRPF: 26,67 euros/dia a Espanya i 48,08 l'estranger.

Si un autònom contracta un familiar, tindrà dret a bonificar el 100% en la quota empresarial per 12 mesos. Serà necessari que el contractat no hagi estat acomiadat individual i col·lectivament de forma improcedent i que no hagi estat dau d'alta com a autònom un lustre abans.

Font: www.elperiodico.com