12 de febrer del 2018

Barcelona promociona la rehabilitació de l'habitatge protegint a l'inquilí

L'ajuntament està prenent mesurades per protegir als inquilins que sofreixen en la seva pròpia pell les operacions especulatives amb processos d'expulsió de la seva residència habitual.
Actualment, a la ciutat de Barcelona la gentrificació és una realitat. Però a quina part de la població afecten més en aquests processos de transformació d'un espai urbà deteriorat? En aquests casos l'inquilí moltes vegades està indefens. L'ajuntament està prenent mesurades per protegir a aquest sector que sofreix en la seva pròpia pell les operacions especulatives amb processos d'expulsió de la seva residència habitual.

Aquest procés de canvi ve dau a partir dels problemes que van sorgir l'any passat a l'edifici del carrer Aragó 477, en el qual es va obligar a parar obres al moment que es va descobrir que els treballs de rehabilitació s'aproximaven més a una reforma integral que no a una simple reforma tal com s'havia comunicat a l'ajuntament. A més, va haver-hi reiteratives queixes per part els veïns que van veure vulnerats els seus drets com a inquilins.

L'objectiu de la nova ordenança és garantir a l'inquilí que enfront d'unes obres de rehabilitació, tingui el dret de ser reallotjat a un altre habitatge per part del propietari i que, a més, tingui assegurat la seva volta a casa quan s'hagin conclòs. En cas de no veure's complertes aquestes ordenances, l'Ajuntament podrà prendre mesures disciplinàries en contra del propietari.

A qui més afectaran aquestes mesures són a les grans empresa en les quals són habituals la reformes integrals d'edificis complets. A més, en aquelles en les quals també afecti el subsòl, el propietari ha de garantir mesures cautelars per respectar els immobles i a l'espai públic dels voltants de l'edifici en qüestió.

Aprofitant aquests canvis, l'Ajuntament ha volgut també impulsar polítiques que promocionin l'energia solar renovable i mesures més sostenibles a l'hora de recuperar edificis antics. Un pas avanci per a l'incentivament de la instal·lació voluntària de plaques solars per part dels propietaris per afavorir el autoconsum.

Font: www.yaencontre.com