08 d'agost del 2018

Quant costa independitzar-se a Barcelona o Madrid?

Volar del niu familiar és car i sinó que l'hi preguntin als milers de joves que no es poden permetre independitzar-se.

A Espanya, l'edat mitjana en la qual s'aconsegueix la independència és propera als 30, molt superior a la de països com Suècia, Dinamarca o Finlàndia, estats en els quals els joves abandonen la unitat familiar amb prou feines passats els 20 anys.

Segons les dades que maneja Eurostat, Espanya és un dels països de la Unió Europea en el qual més tard s'independitzen els joves, solament superat per Malta, Croàcia, Eslovàquia, Itàlia i Bulgària. Sens dubte, l'atur i la falta d'ingressos són els principals motius pels quals els joves espanyols romanen fins a prop de la trentena a casa dels pares.

I és que independitzar-se és molt car. Això és alguna cosa fàcil de comprovar fent el pas o fent uns pocs nombres per anar-se a viure solament. Però quant costa realment mudar-se a un pis sol en una gran ciutat? El lloguer, el major desemborsament

El lloguer mitjà d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Madrid era d'1.021,95 euros en 2017 i a Barcelona se situava en els 1.176,6 euros, segons dades publicades per fotocasa. Això sí, hi ha substancials diferències per districtes. En el cas de la capital, un pis al barri de Chamberí costa de mitjana 600 euros més que un en Villaverde. A la ciutat Comtal les diferències són una mica més discretes, mentre que per un pis de 80 metres quadrats pagaríem de mitjana 942 euros en el districte de NouBarris, la factura ascendiria als 1.373 euros mensuals a Ciutat Vella. Serien 431 euros de diferència.

En el cas d'optar per un pis més petit de, per exemple, 50 metres quadrats, estalviaríem diners, però tampoc cal cantar victòria. Un pis d'aquesta grandària en Chamberí costaria de mitjana uns 820 euros, a raó de 16,41 euros el metre quadrat, i 445 euros en Villaverde (8,91 euros el metre quadrat). A Barcelona el pis ens sortiria per 858 euros a Ciutat Vella (17,16 euros el metre quadrat) i per 589 euros en NouBarris (11,78 euros el metre quadrat).

A més de la mensualitat, al moment de llogar cal abonar la fiança. L'article 36 de la Llei d'Arrendaments Urbans estableix que si signem un contracte de lloguer, “serà obligatòria l'exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l'arrendament d'habitatges i de dos en l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge”. I no cal oblidar els honoraris de la immobiliària, si la nova llar ho hem trobat a través d'una d'elles. L'habitual és abonar una comissió igual a una mensualitat del lloguer més l'IVA.Despeses de comunitat i imposats

I què hi ha de les despeses de la comunitat? I de la taxa d'escombraries? Cal pagar impostos? La llei estableix que aquestes despeses poden recaure en l'inquilí. Això sí, perquè l'acord sigui vàlid “haurà de constar per escrit i determinar l'import anual d'aquestes despeses a la data del contracte”. A més, l'inquilí també haurà de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Els subministraments

Ens els podem permetre? Si la resposta és que sí, llavors cal començar a sumar la resta de les despeses, perquè independitzar-se no és solament pagar un sostre: cal il·luminar-ho, donar-li calor i connectar-ho a la xarxa d'aigua. Aquestes despeses variaran considerablement entre una llar i un altre, en funció de les tarifes contractades i de la comunitat autònoma en la qual residim. Posem com a exemple el cas de Barcelona. Segons un informe de D’Aleph i Ksnet amb dades de 2016, una persona que resideixi sola a la ciutat de Barcelona gastarà de mitjana al mes 169,66 euros sumant gas, electricitat, aigua, telèfon i Internet.Alimentació, transport…

Lògicament, necessitem menjar. Segons l'estudi de D’Aleph i Knest sobre Barcelona, la despesa mitjana en alimentació és de 139,77 euros mensuals. Segons l'INE, en 2016 a Espanya la despesa mitjana per persona en aliments i begudes no alcohòliques va ser de 137,83, una xifra gairebé idèntica. Si bevem alcohol i a més fumem, haurem de sumar a aquesta factura uns 18 euros més al mes, segons la mitjana de l'INE.

També necessitarem mantenir endreçada la casa i netejo el nostre cos. A això dedicarem 18,18 euros al mes. I necessitarem moure'ns. D'acord amb l'estudi de D’Aleph a Barcelona, el cost mitjà del transport és de 52,75 euros mensuals, mentre que la mitjana a Espanya segons l'Institut d'Estadística és de 109 euros. Lògicament, variarà d'acord amb el mitjà de transport que usem: no és el mateix viatjar amb cotxe que amb bicicleta.

Anem a sumar també el gimnàs, perquè fer esport mai ve malament. Actualment, gràcies als gimnasos low cost podem picar-nos per uns 25 euros al mes. I anem a acabar amb l'oci, que és important: l'INE situa aquesta partida en 53,27 euros mensuals de mitjana a Espanya, mentre que la consultora la xifra en 66,50 per a Barcelona.

En definitiva, si ens plantegem anar a viure solos de lloguer (a un pis modest) en una gran ciutat, el més probable és que necessitem ingressar cada mes almenys 1.500 euros nets, ja que haurem de guardar també alguna cosa per a imprevists. En cas contrari, viure solament pot convertir-se en un veritable acte de supervivència.

Font: www.fotocasa.es