08 d'agost del 2018

Si els materials tributessin al 10%, les llars estalviarien fins a 2.000 milions en reformes

L'Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció (Andimac)calcula que les llars espanyoles estalviarien gairebé 2.000 milions d'euros a l'any en reformes si els materials de construcció tributessin al 10%, tal com ho fa la mà d'obra en les millores de la llar.

No obstant això, malgrat la possibilitat d'aplicar un IVA reduït – sempre que aquests materials representin menys del 40% del valor del treball -, la veritat és que actualment els professionals apliquen indiscriminadament un 21%, el tipus general al que els compra, sense que el client final sàpiga que aquest percentatge podria ser fins a deu punts inferior en alguns casos.

Això suposa que la factura total en reformes ascendeix fins als 21.192 milions d'euros, quan podria ser de 19.265 milions, la qual cosa, segons Andimac, revertiria en més diners en la butxaca de les llars i, en definitiva, en més obres en uns habitatges que necessiten sens dubte ser reformades.

La prova està en què més de la meitat del parc espanyol supera els 40 anys, per la qual cosa no és d'estranyar que els espanyols puntuïn amb un aprovat, un 6,3, l'estat dels seus habitatges, segons l'estudi ‘Vull Viure Millor’ de 2017 elaborat per Cuida la teva Casa.


La majoria de professionals apliquen un 21% d'IVA general a les seves factures

Andimac aclareix que aquesta pràctica generalitzada d'aplicar un gravamen del 21%, quan podria ser del 10%, té una explicació: que el professional es veu obligat durant un temps a suportar els 11 punts de diferència en l'IVA del valor dels materials adquirits, fins que de forma trimestral rendeixi comptes a Hisenda.

I precisament per evitar la bretxa existent entre el preu de compra dels materials i el de venda, la majoria dels professionals opten per aplicar el 21% d'IVA a les seves factures, en el millor dels casos. En el pitjor, no ho declaren, la qual cosa suposa engruixar un frau ja de per si mateix bastant significatiu en un sector com el de les reformes, on l'economia submergida es diu IVA. En altres casos, donat el valor econòmic que suposa l'IVA en aquesta activitat, s'opta per no fer gens i posposar l'obra.

En aquest sentit, Andimac demana que tota la cadena tributi al 10%, tal com ho fa la mà d'obra, per aflorar bona part dels diners que mou aquest sector i que circula a esquena del fisc, i que es traduiria en importants estalvis en la butxaca dels contribuents.

A més, aquest abaratiment de la factura – amb el corresponent efecte psicològic que provocaria- ajudaria a incentivar el culte a la llar, que actualment no existeix a Espanya, a diferència del que ocorre en el cas dels cotxes. I és que en l'actualitat els espanyols dediquen un 5% del pressupost familiar al manteniment dels seus vehicles, mentre que a la casa destinen la meitat.

Segons el secretari general de Andimac, Sebastián Molinero, “sorprèn que a hores d'ara els particulars no sàpiguen encara que si compren els materials al professional que els va a fer l'obra, en lloc d'acudir a una gran superfície, poden arribar a estalviar-se en la seva factura 11 punts d'IVA. La rebaixa de la càrrega fiscal, a més, té un component social i econòmic, ja que redueix significativament els costos i ajuda a aflorar economia submergida”.

Font: www.noticias.habitaclia.com