11 d'octubre del 2018

Coneix els tipus d'habitatge

Tant si compres com si llogues, els habitatges que trobaràs al mercat immobiliari seran lliures o de protecció oficial, noves o de segona mà. Vegem què significa i quins avantatges presenten cadascuna.

Habitatges lliures vs protecció oficial

Aquestes són les principals diferències entre habitatges lliures i de protecció oficial.

LLIURE

La majoria dels habitatges del mercat són lliures, és a dir, no reben cap ajuda oficial i el promotor les ven pels seus propis mitjans, directament o amb la col·laboració d'un Api. Els habitatges lliures no tenen cap tipus de limitació quant a les seves característiques i el seu preu es regeix per la llei de l'oferta i la demanda del mercat i els barems de la zona on es troba. L'habitatge lliure pot ser d'obra nova o de segona mà.

PROTEGIDA

Els habitatges protegits (VPO) o habitatges protegits són de nova construcció i han rebut finançament públic, per tant, es venen a preus més econòmics que els de mercat.

Per poder ser beneficiari, cal complir uns requisits mínims generals i uns específics, que depenen de cada promoció. Els ingressos econòmics, el patrimoni i la residència dels sol·licitants són alguns dels requisits generals. Si compleixes els requisits que marca la normativa, hauràs d'inscriure't en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge protegit. Aquest llistat unifica i connecta informàticament les dades de tots els registres d'habitatge amb protecció oficial de cada comunitat autònoma.

La inscripció en el Registre té una durada de tres anys. Si esgotat aquest termini no has estat beneficiari d'una adjudicació, has de renovar la inscripció. Totes les promocions d'habitatge protegit i les segones transmissions hauran d'adjudicar-se mitjançant sorteig de les persones que estiguin inscrites. Són de promoció pública quan l'administració local, autonòmica o central desenvolupa el projecte. Si la promoció la duu a terme un promotor particular, és a dir, rep subvencions per al projecte, és de promoció privada.

Requisits generals per accedir a una VPO:

Cada comunitat autònoma estableix els seus requisits per accedir a una VPO, no obstant això, existeixen també alguns requisits generals.

 • L'habitatge ha de ser l'habitual i permanent
 • L'habitatge té un preu màxim de venda o lloguer
 • Superfície útil màxima de 90 m2
 •  

Habitatge d'obra nova vs segona mà

SEGONA MÀ

 • La primera gran avantatge és el preu, que és inferior al d'un habitatge nou.
 • Hi ha més oferta de segona mà, podràs triar més, sobretot tenint en compte el descens de construcció de nou habitatge que s'ha produït des de 2007.
 • Els habitatges de segona mà amb una antiguitat inferior a deu anys es consideren noves.
 • La pots reformar al teu gust i deixar-la com a nou. Si la compres rehabilitada o reformada, és com si fos nova.
 • Si no fas cap reforma o canvi, pots entrar a viure immediatament.
 • Es troben en un barri ja assentat i amb veïns i serveis.
 • La comunitat de veïns està organitzada i en funcionament.
 • Les despeses de comunitat es poden conèixer abans de comprar.
 • També pots saber els plans de rehabilitació o qualsevol altre pla de reforma de l'edifici abans de comprar.
 • Les connexions dels serveis de llum, aigua i gas ja estan establertes. Només és necessari que els donis d'alta al teu nom.
 • Els problemes de funcionament que es donen en alguns pisos de nova construcció, els de segona mà, ja els han passat.

OBRA NOVA

 • Els habitatges d'obra nova solen ser més cares que les de segona mà.
 • Alguns pisos d'obra nova obtenen ajudes i subvencions tant per a la fabricació com per a l'adquisició.
 • El pla d'edificació i el disseny de l'habitatge són nous i moderns.
 • Les instal·lacions estan fetes amb materials d'última generació en aïllament termo-acústic.
 • Compleixen les noves normatives d'eficiència energètica.
 • Tenen una garantia de deu anys per part del constructor.
 • No generen cap despesa de manteniment.

Font: www.habitaclia.com