31 d'octubre del 2018

La demanda d'habitatge nou creixerà una mitjana superior al 20%

La demanda d'habitatge nou aconseguirà una demanda neta de 132.000 habitatges a la fi d'any, un 28% més que en 2017 i se situarà en una taxa mitjana superior al 20% en 2019 i 2020, segons es desprèn de l'anuari estadístic del mercat immobiliari espanyol realitzat per Encunya.

Segons l'estudi, la tendència de l'inici d'obra nova apunta a un major creixement del nombre d'habitatges nous per als anys 2018, 2019 i 2020, “però a causa del gran volum de ‘estoc’ d'habitatge acumulat en moltes regions i municipis”.

“La recuperació esperada serà lenta excepte en algunes àrees metropolitanes i de costa turístiques per la solidesa en la seva demanda i l'estret recorregut de l'oferta”, segons apunta. En concret, Encunya espera que la demanda neta d'habitatge creixi per sobre del 16% en 2018, amb 487.000 habitatges, “moderant el seu creixement fins al 2020”.

L'habitatge usat, per la seva banda, creixerà al llarg d'aquest any per sobre de les 383.000 habitatges nets demandats i es mantindrà en xifres similars en 2019, encara que “anirà desaccelerant-se a partir de 2020 amb ajust gradual amb l'oferta, que s'anirà fent més escassa en relació amb les necessitats del parc”.

No obstant això, Encunya recorda que aquesta previsió es mantindrà en el mig termini, “sempre que es mantinguin els factors que estan incidint positivament sobre la demanda”, com el creixement de l'ocupació, la renda i les condicions de finançament.

En relació amb l'oferta d'habitatge usat, Encunya apunta a una desacceleració de les operacions per adquisició d'actius immobiliaris de la banca en sintonia amb la recuperació i sanejament del sector financer i la disminució de la morositat.

D'altra banda, creu que l'extinció de llars definides per les transaccions per herència mantindran la seva tendència alcista fins a final del període benvolgut i aconseguiran les 198.000 habitatges en 2020.Millores en el ‘estoc’

Encunya també considera que el ‘estoc’ esperant millorarà en els propers tres anys i ho farà amb una dissolució mitjana anual de 185.000 habitatges, que farà que la quantitat d'habitatges disponibles se situïn a l'entorn de les 647.000 unitats en 2020. Així, preveu que l'habitatge nou es redueixi un 44% i la usada sigui un 47% inferior.

En general, Encunya espera que el creixement de la demanda d'habitatge es mantindrà en un horitzó de tres anys, gràcies a el “elevat dinamisme de l'economia espanyola i a les perspectives de prolongació de la fase expansiva”.

A més, en l'informe es conclou que les previsions del mercat immobiliari residencial són de creixement sostingut de la demanda i acceleració dels preus a mitjà termini, “amb marcades divergències entre mercats regionals”, sempre que es mantinguin les perspectives de l'economia espanyola.

Respecte als preus, l'anuari posa en relleu que la dinàmica del sector impulsarà una acceleració de preus en el mig termini en funció de l'augment en la demanda i del grau de limitació d'oferta en mercat.

Encunya creu que es podran recuperar nivells aconseguits en 2006 i 2007 si els preus creixen un 4,2% en 2018, un 5,1% en 2019 i un 5,8% en 2020.

També ressalta que el desplaçament de preus continuarà produint-se amb “grans diferències” entre les regions d'Espanya, amb increments “molt superiors” en municipis de les grans capitals i zones turístiques i amb la possibilitat de “seguir observant-se caigudes en algunes àrees definides per una sobreoferta i una feble o inexistent demanda”.

Font: www.noticias.habitaclia.com