04 de desembre del 2018

Hisenda habilita el formulari per a la devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat

El Ministeri d'Hisenda ha habilitat a la web de l'Agència Tributària el formulari perquè les mares i pares amb fills nascuts en 2014 i 2015 puguin sol·licitar la devolució de l'IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat que van rebre durant les baixes laborals en ser pares, i començaran a cobrar-la aquesta mateixa setmana.

En concret, Hisenda ha habilitat ja el formulari a la web de l'Agència Tributària. Una vegada s'accedeix, es pot optar per la sol·licitud telemàtica (mitjançant certificat electrònic, Clavi PIN o amb nombre de referència) o a l'apartat ‘altres tràmits’ en el qual es pot consultar l'estat de tramitació de sol·licitud, contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de la AEAT o obtenir el formulari en arxiu PDF per realitzar la sol·licitud de forma presencial.

El procés de devolució es dividirà en dues etapes per raons operatives que abastaran els quatre exercicis fiscals no prescrits, segons ha afirmat Montero. En concret, els pares i mares de nens nascuts entre 2014 i 2015 podran sol·licitar la devolució des d'aquesta mateixa tarda, que serà quan el formulari ja estarà operatiu, i Hisenda començarà a reintegrar els diners aquesta mateixa setmana.

Per a les devolucions de nens nascuts en 2016 i 2017, el procediment es podrà en marxa al gener. Hisenda preveu que en el mes d'abril s'hauran retornat la totalitat de les devolucions sol·licitades. En total, es beneficiaran un milió de mares i pares. “Anem a fer-ho d'aquesta manera perquè ens va a permetre sistematitzar la forma de devolució de forma més àgil”, ha afegit Montero.

Els contribuents que haguessin sofert retencions per les prestacions de maternitat i paternitat de 2018 no han de realitzar cap tràmit particular. La seva declaració de la Renda de 2018, que es presenta en 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.

Segons ha assenyalat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa per presentar el formulari, el Govern ha fet una lectura de la sentència “àmplia i generosa”. El cost total ascendirà entorn als 1.200 milions d'euros i la devolució mitjana per maternitat serà d'1.600 euros, mentre que la de paternitat rondarà els 383 euros.El formulari s'ha habilitat el 3 de desembre

En el formulari de sol·licitud, disponible ja a la web de l'Agència Tributària, solament cal indicar l'any o anys en els quals s'ha percebut l'ajuda i el número de compte bancària on s'abonarà la devolució. La resta de comprovacions es faran amb dades de l'Agència Tributària o amb dades complementàries que es buscaran.

A més, aquesta sol·licitud es podrà realitzar pels procediments telemàtics tradicionals (REN, Clavi PIN o certificat electrònic) disponibles o també, “si hi ha persones amb dificultats”, presentant el paper en les oficines de l'Agència Tributària.

Per accedir al sistema REN es precisarà el nombre de referència corresponent a l'última declaració (IRPF 2017); si no es disposa d'ell, es pot sol·licitar un nou nombre a la web de la AEAT, aportant la casella 450 de Renda 2016, el NIF i la data de validesa.

Quant al sistema Clau PIN, els contribuents que optin per aquesta via hauran de fer el tràmit habitual: obtenir un PIN a la web de la AEAT, consignant NIF, data de caducitat i una contrasenya de quatre caràcters; a continuació, rebran un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar el tràmit de sol·licitud.

També s'ha habilitat l'opció de presentar el formulari en paper, amb les mateixes caselles a emplenar que en la via ‘online’. El document es podrà presentar en les oficines de registre de l'Agència Tributària, si ben Hisenda recomana realitzar el tràmit per via telemàtica per la seva major agilitat.

La part d'interessat s'emplenarà amb dades identificatives del perceptor de la prestació que sol·licita la rectificació; la de representant constant les dades identificatives del mateix i aportant la documentació acreditativa de la representació; i dades addicionals com els anys en els quals s'ha percebut la prestació.

Al seu torn, s'haurà d'indicar el codi IBAN d'un compte bancari de la qual sigui titular el perceptor de la prestació, i el lloc i la data, així com signar el document.

Font: www.noticias.habitaclia.com