04 de desembre del 2018

Cauen un 32% les execucions sobre habitatges habituals en el tercer trimestre de 2018

El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va situar en 1.182 en el tercer trimestre, xifra un 32,9% inferior a la del trimestre anterior i un 27,1% per sota de la del mateix període de 2017, segons l'estadística d'execucions hipotecàries publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el tercer trimestre es van iniciar un total de 9.681 execucions hipotecàries, un 32,4% menys que en el trimestre anterior i un 5,5% més en taxa interanual. D'elles, 9.214 van afectar a finques urbanes (on s'inclouen els habitatges) i 467 a finques rústiques. Les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van descendir un 32,7% en relació al trimestre anterior i repuntaron un 16,4% respecte al tercer trimestre de 2017.

Per la seva banda, les execucions hipotecàries sobre habitatges de persones jurídiques van totalitzar 3.288 entre juliol i setembre, un 28,5% menys que en el trimestre anterior i un 25,4% més que en el mateix període de 2017.

Segons l'INE, només el 0,01% dels habitatges familiars existents a Espanya (18.589.500)van iniciar una execució hipotecària durant el tercer trimestre d'aquest any.


El 77% de les execucions són sobre habitatges usats

Les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 51% del total d'execucions hipotecàries en el tercer trimestre d'aquest any. El 12,2% del total d'execucions hipotecàries van ser habitatges habituals de persones físiques, el 34% va correspondre a habitatges de persones jurídiques i el 4,8% a altres habitatges de persones físiques.

Per la seva banda, les execucions hipotecàries d'altres finques urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics)van representar el 37,3% del total.

El 22,6% de les execucions hipotecàries en el tercer trimestre van ser sobre habitatges nous i el 77,4% sobre usades. Així mateix, el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges nous va augmentar un 6% en taxa anual i el d'usades va pujar un 3,6% en relació al mateix trimestre de 2017.Andalusia lidera les execucions hipotecàries sobre habitatges

Per comunitats autònomes, Andalusia va liderar les execucions sobre habitatges en el tercer trimestre, amb un total d'1.055, seguida de Comunitat Valenciana (893) i Catalunya (768). En el costat oposat es van situar Navarra (11), País Basc (15) i Aragó (51).

Sobre el total de finques, també la regió andalusa va liderar l'estadística, amb 1.873 execucions, seguida de Catalunya (1.501) i Comunitat Valenciana (1.471). Per la seva banda, Navarra (24), País Basc (33) i Aragó (91) van registrar el menor nombre.

Font: www.fotocasa.es