04 de desembre del 2018

La signatura d'hipoteques sobre habitatges aconsegueix la seva major xifra en 7 anys

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 32.457 el passat mes de setembre, xifra un 9,5% superior a la del mateix mes de 2017 i la més alta des de juny de 2011, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest repunt interanual, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena sis mesos de taxes positives i amplia l'augment que va registrar a l'agost, que va ser del 6,8%. L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment.

L'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va créixer un 4,1% respecte a setembre de 2017, fins als 127.732 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 14% en taxa interanual, fins a situar-se en 4.145,8 milions d'euros.

En taxa mensual (setembre sobre agost), les hipoteques sobre habitatges es van incrementar un 12,9%, per sobre de l'augment del 10,1% del mateix mes de 2017, mentre que el capital prestat va pujar un 17,8%, registrant el seu menor repunt dels últims cinc anys.

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al setembre van ser Madrid (6.530), Andalusia (6.282) i Catalunya (5.246). Les majors taxes de variació anual es van donar a La Rioja (+67,4%), Extremadura (+34,4%) i Astúries (+26,7%). Els únics descensos interanuals en les hipoteques sobre habitatges van correspondre a Balears (-7,5%), Castella i Lleó (-6,1%), Aragó (-4,7%) i Canàries (-2,5%).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el passat mes de setembre el 2,59%, enfront del 2,83% del mateix mes de 2017, amb un termini mitjà de 24 anys.

El 59,9% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable, en contrast amb el 40,1% que es va signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,36%, enfront del 3,02% de les de tipus fix.“El context del finançament hipotecari pot canviar en 2019”

El nombre d'hipoteques concedides al setembre és la millor dada d'hipoteques constituïdes de tot 2018, la qual cosa mostra que “el finançament hipotecari segueix donant mostres de consolidació”, segons Beatriz Toribio, directora d'Estudis de Fotocasa, però recorda que aquestes dades reflecteixen operacions tancades en mesos anteriors.

“El dubte està en com evolucionarà el mercat hipotecari a mitjà i llarg termini després de tot l'ocorregut en l'àmbit judicial i normatiu, i amb la futura llei hipotecària que encara es debat al Congrés dels Diputats”, afegeix.

La directora d'Estudis de Fotocasa considera que “encara és aviat per saber si els bancs estan traslladant als clients les despeses que van a assumir arran dels canvis introduïts pel Govern”. Moltes entitats estan tancant els objectius de 2018, la qual cosa explica que en l'actual context algunes estiguin fins i tot assumint altres despeses a més del AJD, en un intent per diferenciar-se de la competència.

“El mercat hipotecari espanyol és molt competitiu i hi ha poc marge de maniobra si els grans bancs marquen una línia a seguir. Però si a les sentències judicials i el front de la sentència de les hipoteques, vam sumar una llei hipotecària amb la qual les entitats bancàries vegin amenaçats els seus interessos, en el 2019 el context de finançament hipotecari que tenim ara podria canviar i començarien a pujar els preus”, assegura Beatriz ToribioPugen les finques hipotecades

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el novè mes de l'any es van constituir 44.132 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa un increment del 8,3% respecte a setembre de 2017.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va pujar un 15,4% respecte al mateix mes de 2017, fins als 6.573,7 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va ascendir a 148.956 euros, un 6,6% més.

El tipus d'interès mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,64%, un 1,5% inferior al de setembre de 2017, amb un termini mitjà de 23 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 61,6% del total, el tipus d'interès mitjà va ser del 2,35% a l'inici, mentre que es va situar en el 3,24% per les de tipus fix.Canvis en les condicions

Quant a les hipoteques amb canvis registrals, van sumar 5.739 al setembre, un 15,9% menys que en el mateix mes de 2017. En habitatges, el nombre d'hipoteques que modifiquen les seves condicions va retrocedir un 15,5%.

Atenent a la classe de canvis en les condicions, al setembre es van produir 4.375 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa finalitat financera), amb un descens interanual del 17,7%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va baixar un 9,7%, mentre que el nombre d'hipoteques en les quals va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor) va descendir un 8,1%. De les 5.739 hipoteques que van canviar les seves condicions el passat mes de setembre, el 42,4% es van deure a modificacions en els tipus d'interès.

Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interès fix va pujar des de l'11,1% al 25,4% i el d'hipoteques a interès variable va caure del 88,4% al 74,1%. L'euríbor és el tipus al que es referencien la majoria de les hipoteques a tipus variable tant abans del canvi (76,9%) com després (69,3%).

Després de la modificació de condicions, l'interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix es va mantenir sense canvis, mentre que el de les hipoteques a tipus variable va baixar un punt.

Font: www.fotocasa.es