06 de febrer del 2019

El deute de les famílies es va reduir un 0,2% en 2018

El deute de les famílies va baixar un 0,2% l'any 2018, fins als 704.277 milions d'euros, la qual cosa suposa 1.200 milions d'euros menys que el mes anterior, al mateix temps que el deute empresarial es va reduir també un 0,2%, segons les dades publicades aquest divendres pel Banc d'Espanya.

A nivell mensual, l'endeutament de les llars espanyoles al desembre de l'any passat va disminuir un 1,3% respecte a novembre, amb una baixada de 9.123 milions d'euros.

D'aquesta forma, l'endeutament de les famílies recupera la senda de descens després de l'alça del mes de novembre (+1,2%) i marca el seu nivell més baix des del mes de maig.

De fet, en els últims mesos el deute de les llars espanyoles ha anat en general baixant fins a situar-se en nivells previs a la crisi a causa de la reducció gradual dels préstecs contrets, a la caiguda dels tipus d'interès i a l'abaratiment dels crèdits.


El 73,9% del deute es destina a l'habitatge

El descens del deute de les famílies en l'últim mes de l'any 2018 es deu principalment a la reculada dels crèdits destinats al consum, que es van situar en 183.666 milions d'euros, la qual cosa representa una caiguda del 3,8% enfront de les dades del mes de novembre però una alça del 3,9% en relació amb l'import registrat en el mateix mes de l'exercici precedent.

Per part seva, els crèdits destinats a l'habitatge es van situar en 520.611 milions d'euros, un 0,3% menys a nivell mensual i un 1,5% inferior a nivell interanual.

Malgrat el descens de la inversió de les llars en habitatge durant els últims anys, l'import que les famílies destinen a la seva llar continua ocupant la major part del seu endeutament, ja que suposa entorn del 73,9% d'aquest.Es manté el deute empresarial
Del seu costat, les empreses també van reduir lleugerament el seu deute l'any passat, en contreure's un 0,2%, amb 7.119 milions menys. En concret, el deute de les empreses es va situar en 881.408 milions d'euros, 7.800 milions menys (-0,9% mensual).

El lleu descens del deute empresarial al desembre s'explica, fonamentalment, per la reculada dels préstecs d'entitats de crèdit residents i dels valors representatius de deute, enfront del lleuger alça dels préstecs de l'exterior.

Així, els crèdits d'entitats residents van baixar fins als 482.542 milions d'euros, un 1,6% menys mensual i un 5,7% inferior a nivell interanual, al mateix temps que els valors diferents d'accions van baixar un 0,5% a nivell mensual, fins als 102.895 milions. La xifra és en canvi un 9,4% superior a la de fa un any.

Finalment, els préstecs de l'exterior es van elevar en 472 milions respecte al mes anterior, fins a 295.972 milions, un 4,7% més interanual.

Font: www.noticias.habitaclia.com