13 de març del 2019

Catalunya regularà el lloguer per a fixar un termini mínim de sis i deu anys i poder limitar preus

La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, ha anunciat que preparen un projecte de llei per a regular els lloguers d'habitatges, a través del Codi Civil català, que allargarà la durada mínima dels contractes a entre sis i deu anys i preveu poder limitar preus.

En una compareixença en el barri del Raval de Barcelona, al costat del director general de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, Capella ha explicat que estan estudiant que la norma estableixi condicions diferents per a particulars i societats, i que la durada mínima dels contractes per als primers serà inferior que els segons.

El nou projecte preveu possibilitar la limitació dels preus de lloguer al departament competent en matèria d'habitatge directament o capacitant als ajuntaments per a fer-ho, i inclourà un paquet de mesures perquè l'arrendament d'immobles es faci amb millors garanties i que busqui “la preservació de drets i deures de totes les parts”.

Capella ha destacat en la seva intervenció que la Generalitat actua en “l'exercici de les seves competències pròpies com a país” i que preveu poder debatre la llei al Parlament a la fi d'any, i que es presenti la memòria preliminar a la fi d'abril.

Així, ha ressaltat que és “l'obligació principal” de tot representant polític desplegar la legislació que vol protegir i intentar millorar la vida de la ciutadania, i és una prioritat del Govern regular el contracte d'arrendament.“Competències pròpies”

En preguntar-li si tem que el Govern central pugui recórrer la norma davant el Tribunal Constitucional, la consellera ha demanat a l'Executiu que “respecti les competències pròpies del Govern de Catalunya”, i ha destacat que s'estan limitant a aplicar l'Estatut en el marc del desenvolupament del dret privat.

L'objectiu d'aquesta nova norma és exercir la competència exclusiva en matèria de dret civil per a contribuir a l'accés a l'habitatge i fer-lo compatible amb el turisme i el negoci immobiliari, ha destacat el departament en un comunicat.

Segons Capella, el nou decret vol “evitar la litigiositat quan es rescindeix un contracte”, així com l'estabilització del mercat de lloguer, reduint la diferència entre l'increment dels preus de lloguer i l'estancament dels salaris.

Així, es busca evitar abusos com l'augment desproporcionat del cost del lloguer al cap de tres anys de contracte, la qual cosa contribueix a l'expulsió dels veïns i a un ús no residencial dels immobles, ha destacat Justícia.Pujada de preus

A Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 29% en els últims cinc anys, arribant als 698 euros, 160 més que en 2013, i més en concret, a Barcelona aquest increment ha estat d'un 38% en cinc anys.

La durada mínima dels lloguers era de cinc anys fins a 2013, quan es va reduir a tres anys amb la reforma de la Llei d'arrendaments urbans (Lau), i ara el Govern central està pendent per segona vegada que el Congrés aprovi el seu Reial decret llei per a tornar al termini de cinc anys.

El projecte de la Conselleria incorporarà la regulació del lloguer d'habitatges en el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes, que ja estableix les normes relatives a la compravenda i arrendaments rústics.

Els treballs de redacció d'aquest projecte de llei els està duent a terme la Comissió de Codificació de Catalunya, encarregada de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil propi de Catalunya, i que està formada per acadèmics, notaris, registradors i advocats, i presidit per la consellera de Justícia.

Font: www.noticias.habitaclia.com