08 d'abril del 2019

El preu de l'habitatge va créixer un 9% a Madrid i un 7,8% a Catalunya en el primer trimestre

Un ciutadà necessita 8,3 anys de sou íntegre a Catalunya per accedir a un habitatge de tipus mitjà, mentre que a Madrid l'índex d'esforç immobiliari es redueix fins als 7,9 anys.
 
Segons un estudi de Societat de Taxació, entre desembre i març el preu de l'habitatge va créixer un 9% a Madrid i un 7,8% a Catalunya. Segons aquesta organització, les dues comunitats autònomes se situen al capdavant en l'alça dels preus mitjans de l'habitatge a Espanya, en què només superades per les Balears.
 
Si s'analitzen en detall les dades difoses, un ciutadà necessita 8,3 anys de sou íntegre a Catalunya per accedir a un habitatge de tipus mitjà, mentre que a Madrid l'índex d'esforç immobiliari es redueix fins als 7,9 anys. Així mateix, aquesta regió ha reduït el seu índex d'esforç immobiliari durant el període analitzat, mentre que a Catalunya l'esforç salarial que requereix la compra d'un habitatge ha romàs invariable.
 
Font: www.pisos.com