08 d'abril del 2019

La nova llei d'autoconsum elèctric permetrà compartir l'excedent i abaratir la factura de la llum

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha publicat la proposta de Reial Decret per regular les condicions tècniques i administratives de l'autoconsum elèctric a Espanya. La proposta estableix dues modalitats en funció de si la instal·lació genera excedent d'energia. Si aboquen l'energia a la xarxa, els autonconsumidores podran rebre una compensació mitjançant el balanç net i es permet l'autoconsum compartit entre diversos habitatges.
 
El Reial Decret llei 15/2018 va canviar la forma de veure l'autoconsum a Espanya. Després de derogar l'anomenat impost al sol, el Govern de Pedro Sánchez tracta d'articular com controlar l'autoconsum energètic i les condicions tècniques i administratives que ha de complir dins de l'entramat complex energètic espanyol.
 
Per resumir, divideix els autoconsumidores en dos models. D'una banda, els organitza en individual o col·lectiu, en funció de si els consumidors estan aïllats o associats a instal·lacions properes. I, d'altra banda, classifica l'ús de la generació d'autoconsum entre els que generen excedent i els que no, és a dir, aquells que consumeixen l'energia qe generen 'in situ'.
 
Dins de l'apartat dels que generen excedent d'electricitat hi ha dos subgrups, aquells que poden acollir-se a una compensació per excedents i que compleixin amb aquests requisits: comptar amb una font d'energia renovable i amb una potència total de les instal·lacions de producció associades que no ha de superar els 100 kW. L'altre subgrup el conformaran els que no compleixin amb els requisits anteriors.
 
En l'autoconsum col·lectiu, que hem anomenat abans, tots els associats hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d'autoconsum.
 
El reial decret vol estableix com a compensació per aquest excedent l'opció del balanç net, és a dir que en compartir la seva electricitat amb el sistema de manera gratuïta poden prendre al seu torn electricitat del sistema sense pagar per això quan la necessitin.
 
El ministeri vol així començar a abaratir la factura de la llum dels consumidors, que en els últims mesos ha tornat a pujar amb màxims del Kw / h just ara que fa més fred a les cases. Només podran acollir-se les instal·lacions millors de 100 kW, i sense que perjudiqui els consumidors convencionals.
 
Segons diverses fonts del sector energètic, l'impacte econòmic sobre el sistema elèctric serà d'uns 10 milions d'euros en 2019, ja que l'energia d'autoconsum a través d'instal·lacions renovables, cogeneració o residus estarà exempta del pagament de tota mena de càrrecs i peatges.
 
Font: www.idealista.com