28 de novembre del 2019

En què consisteix la taxació d'una casa?

En el sector immobiliari és necessari donar una sèrie de passos per saber el que val la nostra casa quan la volem vendre. Per a això és essencial realitzar una taxació.
 
I també es fa servir quan sol·licitem una hipoteca a una entitat bancària. Segons BBVA, això és així perquè el preu de l'immoble derivat de la taxació és fonamental perquè el banc estableixi l'import de finançament que pot atorgar al seu client.
 
Importància de la taxació
 
Segons BBVA, la taxació és important per dos motius: el banc s'assegura el valor real que té l'habitatge en el mercat immobiliari i li serveix a l'entitat bancària per assegurar-se, en cas d'un impagament futur de l'hipotecat, poder cobrir el deute.
 
Què és un informe de taxació? És un certificat que exigeixen les entitats financeres per concedir un crèdit hipotecari. La seva finalitat és valorar el preu real de l'habitatge per garantir que les condicions de venda s'ajusten a la realitat de l'immoble. La taxació té un cost que ha d'assumir el client, una vigència de sis mesos i es pot sol·licitar en qualsevol societat de taxació supervisada i acreditada pel Banc d'Espanya.
 
La informació que ens aporta un informe de taxació reflecteix el valor de l'habitatge (a partir de què es calcularà l'import de l'préstec), així com la referència per determinar el valor de subhasta (quota mínima per la qual s'executaria l'habitatge en una subhasta si no es torna el préstec). La taxadora Tinsa explica que en el document de taxació s'indicarà també si hi ha algun tipus d'anomalia en el Registre de la Propietat, en el Cadastre o en la situació urbanística de l'habitatge.
 
Elements per determinar el valor d'una casa
 
Segons BBVA, les taxacions immobiliàries són un procés regulat i uniforme, sense importar el taxador que el realitzi. Els elements són l'estat d'edifici de la casa, la ubicació de l'habitatge, la superfície de la casa, l'orientació, la distribució de les habitacions, perquè en una casa els metres no ho són tot: la distribució i organització de les instàncies i l'ascensor a l'edifici.
 

Què es comprova en la taxació d'un habitatge?

Identificació de l'immoble
 
La confirmació que coincideixen les dades de l'habitatge valorada amb els aportats de la finca registral expedida pel Registre de la Propietat. Per a això es comprovaran sobre la documentació registral la titularitat dels immobles, superfícies i descripció així com tots els possibles drets reals, servituds o càrregues inscrites.
 
Règim de protecció
 
Una comprovació sobre si l'habitatge està acollida a algun tipus de protecció oficial per a descartar les possibles limitacions que pogués tenir en una segona transmissió.
 
Règim de protecció de el patrimoni arquitectònic
 
Segons la taxadora Tinsa, s'haurà de conèixer si l'immoble té alguna protecció derivada del seu interès històric, arquitectònic o artístic regulat per les diferents normatives.
 
Es comprova l'estat de la finca i possibles irregularitats
 
Des BBVA remarquen que, en aquest punt, es comprovarà que la finca registral que es va a taxar és la correcta i inclourà la comprovació en l'informe de taxació. I que no hi ha cap irregularitat urbanística que afecti l'immoble que es va a taxar.
 
Adequació de l'immoble a l'planejament urbanístic vigent
 
Es basa en l'anàlisi si l'habitatge pogués patir alguna incidència negativa des del punt de vista urbanístic que podria limitar el seu ús.
 
"Un cop realitzat l'informe, el tècnic l'envia a el departament de Control de Tinsa, on un equip específic confirma el compliment de tota la normativa d'aplicació, la documentació necessària i que les dades i conclusions són coherents amb la informació de mercat de la zona i amb la bases de dades de la Companyia. Un cop donat el vistiplau, l'informe s'envia a el client ", explica César Escobar, codirector de Control de Valoracions de Tinsa.
 
Quant costa la taxació d'una casa?
 
El preu de taxació d'una casa gira al voltant dels 400 euros, però varia d'una empresa a una altra, pel que és millor demanar consell a un assessor immobiliari i també valorar diverses societats de taxació.
 
Què és una taxació en línia?
 
Tinsa ens aclareix que no és una taxació 'oficial' ni és vàlida per a justificar el valor d'un immoble per a garantia hipotecària, ja que l'Ordre ECO estableix que la taxació per a garantia hipotecària ha d'incloure una visita d'el tècnic a l'interior de l'immoble.
 
Una valoració online (AVM Automated Model Value) és la realitzada per mètodes estadístics i sense cap tipus d'intervenció humana. A partir de les dades facilitades per l'usuari (adreça, característiques de l'immoble ...) i d'una base de dades obtingudes prèviament, l'AVM aplica models matemàtics i estadístics per establir el valor més probable per a aquest immoble.
 
"És una eina útil com a aproximació a la valor de mercat d'un immoble, sense que sigui equivalent nisubstitueixi la taxació presencial realitzada per un tècnic. S'utilitza de manera habitual per valorar grans carteres d'actius per part d'entitats financeres i inversors. També el fan servir les agències immobiliàries i APIs com a eina d'assessorament als seus clients, i s'ha estès el seu ús entre ciutadans particulars que volen tenir la màxima informació possible abans de tancar un acord de compra d'un immoble ", aclareixen des de la taxadora.
 
Font: www.yaencontre.com