28 de febrer del 2020

Nous requisits de el Codi Tècnic d'Edificació: Major estalvi d'energia

El Consell de Ministres ha aprovat el 20 de desembre el Reial Decret de modificació de el Codi Tècnic d'Edificació publicat al BOE el 27 de desembre que regeix la construcció d'habitatges per incrementar l'eficiència energètica en els habitatges.
 
Principals novetats:
  • Actualització de el Document Bàsic d'Estalvi Energètic i salubritat.
  • Modificació de les exigències d'eficiència energètica en els edificis.
Objectius:
  • Potenciar el consum energètic procedent de fonts renovables.
  • Estalviar en consum energètic reduint l'ús d'energia primària.
  • Reduir el consum d'energia en un 40% a l'reduir la quantitat d'energia no renovable que poden consumir els edificis.
  • Adaptar el nou codi d'edificació a la Directiva 2010/31 / UE (DEEE), treballar conjuntament i reduir el consum energètic d'edificació un 90%.
  • Reducció d'emissions d'efecte hivernacle en un 20%, estalvi de l'20% en el consum d'energia mitjançant una major eficiència energètica o la promoció de les energies renovables fins a un 20%.
Causes de l'major consum energètic:
  • El sector de la construcció és el responsable de el 40% de l'consum d'energia produïda a nivell mundial.
  • Seguit de l'consum d'aigua.
  • I els residus generats de les emissions de l'efecte hivernacle.

Amb això es pretén potenciar el consum energètic procedent de fonts renovables i alhora estalviar en consum limitant-se així les necessitats d'energia primària en els edificis.

El consum d'energia primària no renovable queda reduït de forma important en el moment en què es proveeixen els habitatges en calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Aquestes mesures suposaran la reducció de l'consum d'energia fins a un 40% enfront dels actuals edificis.
 
Al 2020, el nou Codi Tècnic de l'Edificació obligarà que tots els habitatges de nova construcció siguin de consum energètic gairebé nul. Amb aquesta modificació de el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) que entrarà en vigor a finals de l'any 2020, es pretén solucionar el problema de l'consum energètic.
 
Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
 
Font: www.inmonews.es