Condicions d'ús i Privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BONESTIL GRANOLLERS SL informa de que és titular del website WWW.ESTHERPRATS.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, BONESTIL GRANOLLERS SL informa de les següents dades: BONESTIL GRANOLLERS SL , amb CIF B61730982, i domicili social a BONESTIL GRANOLLERS SL ; C/ SANT JOSEP CALASSANÇ No 71-73, 08402 GRANOLLERS inscrita en el Registre Mercantil en el tom 30982, foli 185, full B181306, inscripció 1ª. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és informacion@estherprats.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel website de BONESTIL GRANOLLERS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines BONESTIL GRANOLLERS SL , totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web BONESTIL GRANOLLERS SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per BONESTIL GRANOLLERS SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per BONESTIL GRANOLLERS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

BONESTIL GRANOLLERS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BONESTIL GRANOLLERS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del website, pogués derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, BONESTIL GRANOLLERS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

BONESTIL GRANOLLERS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

BONESTIL GRANOLLERS SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, BONESTIL GRANOLLERS SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés al website BONESTIL GRANOLLERS SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BONESTIL GRANOLLERS SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat BONESTIL GRANOLLERS SL , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, BONESTIL GRANOLLERS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: BONESTIL GRANOLLERS SL ; C/ SANT JOSEP CALASSANÇ Núm. 71-73, 08402 GRANOLLERS. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a BONESTIL GRANOLLERS SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de BONESTIL GRANOLLERS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BONESTIL GRANOLLERS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda dels seus llocs web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i BONESTIL GRANOLLERS SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar entre l’usuari i BONESTIL GRANOLLERS SL , els jutjats o tribunals propis de la localitat de GRANOLLERS